เรื่องความสัมพันธ์ของหญิงสูงอายุผู้มีเมตตาต่อเด็กและผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องให้คติเรื่องความขยันขันแข็ง ทำมาหากิน สู้ชีวิต ผู้อ่านเยาวชนได้เรียนรู้ศีลธรรมชั้นพื้นฐานความดี ความซื่อสัตย์ การบริโภคอย่างพอเพียง การเคารพอาวุโส เป็นต้น