อาจเป็นเพราะเหตุนั้น  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของนิธิ นิธิวีรกุล ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและเรียบง่าย ในด้านเนื้อหาก็มีความหลากหลายที่สื่อแสดงนัยทางสังคมอย่างคมคายและชวนคิด  แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้แต่งที่มีต่อปัญหารอบตัวและผู้คนทั่วไป บางเรื่องท้าทายความคิด บางเรื่องทำให้เห็นปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และบางเรื่องก็สร้างแรงสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตและเหตุการณ์ในสังคม โดยสื่อแนวคิดอย่างเป็นเอกภาพว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับชื่อหนังสือ อาจเป็นเพราะเหตุนั้น ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้นำเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  มาเป็นอุทาหรณ์ใคร่ครวญให้เข้าใจโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้น

หนังสือรวมเรื่องสั้น อาจเป็นเพราะเหตุนั้น จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล         เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2560