อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 เป็นบันเทิงคดีแนวจินตนาการอิงหลักธรรมะ  ตัวเอกของเรื่อง คือ อัศวินอุตุ ในวัยเด็กมีนิสัยชอบนอน  หลังจากได้ฟังแม่เล่านิทานเรื่อง 8 ปีศาจแห่งอนิจจอาณาจักร  ก็เปลี่ยนเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้น รักการต่อสู้  ผจญภัย และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น

เขาอ่านนิทานเรื่องนี้ซ้ำ ๆ  ใฝ่ฝันที่จะปราบปีศาจทั้ง 8 มาตั้งแต่นั้น  เมื่อเติบโตเข้ารับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวิน  รู้ว่าปีศาจทั้ง 8 มีอยู่จริง และกำลังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คน จึงออกปราบปีศาจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากปู่ปัญญ์ ปราชญ์แห่งอนิจจอาณาจักร

ผู้เขียนได้นำลักษณะนิสัยของมนุษย์ 8 อย่าง อันได้แก่ โมโห  ซึมเศร้า โลภ ขี้เกียจ   ขี้ขลาด อิจฉา แล้งน้ำใจ  อัตตาสูง มาสร้างเป็นตัวละครปีศาจทั้ง 8  ตั้งชื่อปีศาจโดยนำลักษณะของดวงตาสื่อถึงนิสัยของปีศาจแต่ละตน  ได้แก่ ปีศาจตาแดง   ปีศาจตาซึม  ปีศาจตาวาว  ปีศาจตาปรือ ปีศาจตาร้อน ปีศาจตาขาว และปีศาจตาบอด  การปราบปีศาจแต่ละตนมีกระบวนการเป็นขั้นตอน   โดยศึกษาข้อมูลลักษณะที่อยู่  ร่างที่อาศัย ลักษณะนิสัย  และจุดแข็ง จุดอ่อนของปีศาจแต่ละตนอย่างดี  โดยมีข้อคิดว่าของวิเศษต่าง ๆ ของปู่ปัญญ์จะไม่มีอิทธิฤทธิ์ใด ๆ ถ้าใช้โดยขาดสติและสมาธิ

การนำเสนอเรื่องสอดแทรกแก่นธรรมะได้อย่างแนบเนียน  ได้ข้อคิด หลักธรรม ช่วยให้เข้าใจตนเอง และพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น ตระหนักรู้ว่าปีศาจทั้งหลายนั้นล้วนเกิดจากเราเป็นผู้สร้างขึ้นเอง   การกำจัดให้สิ้นไปจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมตนเองให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความโดดเด่นในการนำเสนอเรื่องที่มีแก่นธรรมะที่เข้าใจง่าย  การดำเนินเรื่องที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวนติดตามด้วยสำนวนภาษากระชับสละสลวย อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8  ของ ขุนเขา           สินธุเสน เขจรบุตร  จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดีเด่นรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2561