อัลฟ่า โอเมก้า ไล่ล่าหาความตายเป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเสนอคำตอบที่มนุษย์เคยตั้งคำถามและพยายามดิ้นรนค้นคว้ามานานแสนนานว่าทำไมมนุษย์จึงตาย และจะทำอย่างไรมนุษย์จึงเอาชนะความตายจนมีชีวิตที่เป็นอมตะได้ นี่คือความฝันและความจริงที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ โดยมนุษย์พยายามแสงหากรรมวิธีต่าง ๆ เช่น การทำธนาคารอสุจิ การแช่แข็งศพ การสร้างสเต็มเซลล์ การโคลนนิ่ง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะความตาย เพื่อความเป็นอมตะ

ในความเป็นจริง มนุษย์ไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ แม้เนื้อหาของเรื่องสั้นชุดนี้จะเป็นแนววิทยาศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาสาระที่ผู้แต่งสื่อออกมาก็จะสามารถตีความในเชิงพุทธปรัชญาได้ ว่าความตายของมนุษย์ คือการหลุดพ้นจากทุกสิ่ง และเป็นการบรรลุสูงสุดนั่นเอง