อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่สะท้อนภาพสังคมไทยว่ายังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ในอนาคต ผู้แต่งเน้นให้เห็นปัญหาขณะ “ก่อสร้าง” ว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ ต้องอาศัยระยะเวลา สติปัญญา พลังความคิดและจิตสำนึกของสมาชิกในสังคม

ผู้แต่งนำเสนอเนื้อหาอันหลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นและเป็นอยู่ แต่มักถูกมองผ่านเลยอย่างไม่ใส่ใจอย่างจริงจัง โดยนำมาเสนอด้วยกลวิธีอันแตกต่าง เช่น การเล่าเรื่องแบบใช้เหตุการณ์คู่ขนาน การเล่าเรื่องแบบใช้นิทานเปรียบเทียบ การใช้สัญลักษณ์ ฯลฯ  ที่น่าสนใจคือผู้แต่งแสดงถึงความสามารถในด้านการใช้ภาษาได้อย่างมีวรรณศิลป์ รู้จักพลิกแพลงการใช้ถ้อยคำอย่างมีนัยยะ เด่นด้วยโวหารเสียดสี ประชดประชันแต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน ทำให้เรื่องมีสีสัน มีชีวิตชีวาน่าอ่าน ชวนติดตาม