หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการรวมนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ 13 คนมาสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับผู้พิการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับผู้พิการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสรับรู้ความรู้สึกนึกคิด เห็นคุณค่าและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

เรื่องราวของการ์ตูนแต่ละเรื่อง นำเสนอชีวิตของผู้พิการแต่ละประเภท และบุคคลปกติทั่วไปที่ต้องเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน บางเรื่องนำเสนอเนื้อหาด้วยความละเมียดละไม บางเรื่องแฝงอารมณ์ขัน แต่ก็มุมมองที่ลึกซึ้ง  หลายเรื่องแสดงถึงความอบอุ่นที่ผู้พิการและคนปกติมีชีวิตร่วมกัน การ์ตูนเล่มนี้น่าจะเป็นสื่อที่ทำให้ผู้อ่านทั้งคนพิการและคนไม่พิการได้เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น