หลงรูปจูบนาม ของ พรชัย แสนยะมูล ‘กุดจี่’ เป็นบทกวีสั้น ๆ ที่เล่นกับ   ฉันทลักษณ์ และสนุกกับการเล่นคำอย่างมีอารมณ์ขัน นำเสนอเนื้อหาทันยุคทันสมัยด้วยมุมมองและภาษาแปลกใหม่ตามกระแสนวัตกรรมการสื่อสาร   โดยหยิบยกเรื่องราวใกล้ตัวซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในสังคมออนไลน์มาเป็นแกนหลัก เพื่อสะท้อนปัญหาสังคม การเมือง ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแบบเสียดสียั่วล้อและใช้สัญลักษณ์ ทำให้ผู้อ่านคิดตามได้ไม่ยาก