หนึ่งนับวันนิรันดร เป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันและความทรงจำของ “เพียงขวัญ” ที่มีต่ออดีตอันงดงามรุ่งเรืองในสิ่งแวดล้อมซึ่งคุ้นเคยแต่ก็อาจแปลกแยกแตกต่างในบางวัน ทำให้เธอต้องตั้งคำถามอยู่เสมอว่า เพราะเหตุใด ความทรงจำของเธอที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอันมีฉากหลังเป็นบันทึกเรื่องราวของ “ใครสักคน” หรือฉากของวรรณกรรมอมตะ เช่น ข้างหลังภาพ, สี่แผ่นดิน, คู่กรรม,  เพชรพระอุมา,  ฟ้าจรดทราย,  ลับแลแก่งคอย,  ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นปริศนาอันชวนฉงน แม้ในแต่ละวันที่ความจำของเธอจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ “ตราวุธ” ชายหนุ่มที่ดูแลเธออย่างใกล้ชิดทุกวันและทุกเวลา และแล้วเธอก็รำลึกได้ว่า ตราวุธและเธอคือใคร นาทีอันมีค่านี้ช่างน่าปีติยิ่งนัก แม้จะเพียงหนึ่งวันเมื่อเธออายุ ๘๑ ปี

นวนิยายเรื่องนี้ ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่ป่วยเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมสูญเสียความทรงจำ (Alzheimer’s Disease) ด้วยการดำเนินเรื่องที่น่าติดตามและสร้างปมสงสัยตลอดเรื่อง ใช้ภาษางดงามสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของความรัก ความอบอุ่นทั้งแจ่มใสและหม่นมัว อันสะเทือนอารมณ์ ส่งสารถึงผู้อ่านให้รับรู้อย่างน่าประทับใจ และเข้าใจสภาวะของผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้น

ภาพที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่ภาพจริง และภาพจริงอาจมิใช่ความจริงที่เรามองเห็น ภาพชีวิตของเพียงขวัญและตราวุธ ที่ดำรงอยู่ด้วยความรัก ความห่วงใยเอื้ออาทรจึงกระทบใจผู้อ่านอย่างลึกซึ้ง แม้ว่าความรักนั้นจะเริ่มนับหนึ่งในทุกวันและจะเป็นเช่นนี้ชั่วนิรันดร

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ หนึ่งนับวันนิรันดร ของ กิตติศักดิ์ คงคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖