เป็นงานเขียนที่เพลิดเพลิน อ่านสนุก แต่ให้ความรู้เชิงลึกในด้านประวัติศาสตร์ที่เล่าผ่านเครื่องกระเบื้องลายครามอันเป็นของสะสมของผู้เขียน ผู้อ่านจึงได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชีวิตในราชสำนักและผู้คนในแผ่นดินจีนและกรุงศรีอยุธยา ทั้งทางเศรษฐกิจการค้า สังคม การเมือง ผ่านภาพถ่ายสวยงามของเครื่องลายครามอันเป็นพยานวัตถุ