เป็นหนังสือที่นำเสนอข้อคิดปรัชญาได้ดี ชัดเจน มีเนื้อหาสาระดี ลายเส้นสวยงามสะอาดตาอ่านงาน มีกลวิธีดำเนินให้ชวนติดตามและนำผู้อ่านให้ติดตาม