เป็นเรื่องอ่านสนุก ๆ สำหรับเด็ก วิธีเล่าเรื่องทำได้ตื่นตาตื่นใจด้วยลายเส้นและสีสันแฝงสาระไว้พอสมควร