รวมบทกวี สวนดวงใจ ของ ลอง จ้องรวี เป็นบทกวีมีเนื้อหาสะท้อนภาพความหลังที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำของกวี เป็นภาพความสุขอันเกิดจากชีวิตเรียบง่ายในชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของกวี โดยเล่าเรื่องความประทับใจผ่านวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่ผู้คนหาอยู่หากินและมีความสุขตามสภาพแวดล้อม ทั้งจากพืชผักสวนครัวที่มีอยู่มากมายริมรั้วบ้าน การแลกเปลี่ยนข้าวปลาอาหารแบบชุมชนบุพกาล ภาพข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนซึ่งเป็นความทรงจำอันล้ำค่า ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจจากมหรสพพื้นบ้าน ซึ่งกวีมีน้ำเสียง ชื่นชมความเรียบง่ายดังกล่าว ขณะที่ห่วงกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงแบบสมัยใหม่ที่เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในชุมชนดั้งเดิม

ด้านกลวิธีการประพันธ์ กวีมีความสามารถในการสรรคำมาใช้ได้อย่างเหมาะงาม มีคำที่ต้องการสื่อถึงการโหยหาอดีตอย่างคำว่า วัยเยาว์ ความหลัง บ้านเก่า ฯลฯ ซ้ำ ๆ กันอยู่หลายแห่ง เพื่อมุ่งหมายจะช่วยให้ขับเน้นแนวคิดหลักของเล่มให้เด่นชัด ขณะเดียวกันชุดคำดังกล่าวก็อาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และลดทอนความรู้สึกประทับใจลงไปได้บ้างเช่นกัน

ดังนั้น รวมบทกวี สวนดวงใจ ของ ลอง จ้องรวี จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561