ความคิดสร้างสรรค์ดี น่าสนใจ สีสันสวยงาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลักษณะนิจัยของตัวละคร นำมาจากลักษณะนิสัยของสัตว์จริง ๆ