วิถีในนา  และ ปรัชญาในสวน เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ใช้สำนวนภาษางดงาม อบอุ่น ชวนอ่าน มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สร้างแรงบันดาลใจ  จุดเด่นคือภาษาที่มีการเปรียบเทียบ เช่นเปรียบลมว่าวกับดวงดาว ทั้งยังมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ สะท้อนถึงคุณค่าแห่งการใช้ชีวิตในเชิงอุดมคติ บอกเล่าถึงความหมายของอิสรภาพแห่งชีวิต ความกล้าหาญมั่นคง การปลดเปลื้องตัวเองจากสิ่งร้อยรัดของวิถีเมือง เพื่อดำเนินชีวิตที่เป็นสุขจากการเรียนรู้ถึงสมดุลแห่งธรรมชาติ

หนังสือเรื่อง วิถีในนา และ ปรัชญาในสวน  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี  ประจำปีพุทธศักราช 2560