หนังสือรวมเรื่องสั้น  ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร ของ ปองวุฒิ  รุจิระชาคร จำนวน 12 เรื่องมีเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอหลากหลาย ทุกเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาสั้น กระชับ  โดยเล่าเรื่องที่ให้ภาพคมชัด  บางเรื่องสื่อความหมายได้หลายนัย บางเรื่องนำเสนอในแง่มุมด้วยวิธีการเขียนเสียดสี ยั่วล้อ สอดแทรกอารมณ์ขันและให้ข้อคิดอย่างน่าสนใจ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้ส่งสารแสดงทัศนะที่เกิดจากการมองสังคมไทยที่กำลังแปรเปลี่ยนโฉมหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สังคม  การเมือง ครอบครัว  ฯลฯ  และยังกล่าวถึงสังคมในอนาคต และการปรับตัวของผู้คนในสังคมให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยมีกลวิธี หรือชั้นเชิงในการเล่าเรื่องอย่างมีวรรณศิลป์ชวนติดตาม

หนังสือรวมเรื่องสั้น ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2561