เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตัวการ์ตูน และนำเสนอที่ทันสมัย ถูกรสนิยมคนรุ่นใหม่ ตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้อารมณ์ เนื้อหาแฝงแนวปรัชญาเป็นการเตือนคนและสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนกล้าหาญที่เสนอแนวการ์ตูนนี้ เป็นการหยิบปัญหาของคนในสังคมออกมาบอกและเสนอทางแก้ นั่นคือทุกคนทุกช่วงวัยล้วนมีความทรงจำและประสบการณ์มากมาย ทั้งควรจำ ไม่ควรจำ ทั้งเศร้าทั้งทุกข์ ทั้งรื่นรมย์ ทั้งหม่นหมอง บรรจุในลิ้นชักแห่งความทรงจำในสมอง ทุกท่านควรให้เวลาและใจในการเปิดลิ้นชักแห่งความทรงจำ มาปัดกวาดสิ่งเศร้าหมองและเติมเต็มสิ่งที่น่ารื่นรมย์เพื่อชีวิตที่ดี  รูปแบบการ์ตูนเล่มนี้ อาจจะดูรูปแบบแล้วเรียกว่าไม่เป็นนิยายภาพเสียทีเดียว แต่ก็เป็นการ์ตูนภาพเล่าเรื่องที่ดี ทางคณะกรรมการเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางใหม่ ๆ เปิดทางให้นำเสนอการ์ตูนเล่าเรื่องหรือนิยายภาพในรูปแบบใหม่ ๆ บ้าง เพราะเล็งเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าดีพอ จึงเห็นพ้องต้องกันให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2