ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล  เป็นงานเขียนประวัติชีวิตของบุพการีที่หนักแน่นด้วยข้อมูล จากการลงพื้นที่ สัมภาษณ์บุคคล และค้นคว้าเอกสาร มานำเสนออย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เนื้อหามีคุณค่า ให้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าและการค้นคว้าหลักฐานอ้างอิงเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ชุมชน ท้องถิ่น ชาติพันธุ์

สารคดีชีวประวัติของสามัญชนที่ละเอียดและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนัก แม้เป็นเรื่องราวของครอบครัวเชื้อสายจีนในดินแดนสยามช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ที่อยู่ในอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดไกลโพ้น ทว่ากลับสัมพันธ์กับโครงสร้างการเมืองการปกครองในยุคสมัยต่าง ๆ ฉายภาพให้เห็นการเริ่มต้น ความรุ่งเรือง กระทั่งถึงความร่วงโรยของธุรกิจโรงสี โดยใช้ภาษาที่ลุ่มลึก แต่บอกเล่าให้เข้าใจง่าย ให้บรรยากาศชวนติดตาม ผู้อ่านจึงได้รับอรรถรสทางภาษาสำนวนและความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล” ของ   สุกัญญา หาญตระกูล    ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔