เด็กที่คลอดก่อนกำหนด มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ‘เด็กพรีมี่’ หนังสือเล่มนี้เปิดโลกของเด็กพรีมี่ให้ผู้อ่านได้รู้จัก ผ่านชีวิตจริงของ ‘ลินลา’ เด็กพรีมี่ที่สร้างพลังใจให้แม่ หมอและผู้คนรอบข้างมีความหวัง มีกำลังใจ แล้วส่งต่อกำลังใจนั้นมาถึงผู้อ่านด้วย