“รอยนฤมิต” ของอชันตะ มีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม โลก    ความรัก มีความจัดเจนในการใช้ภาษา เสมือนมีคลังแห่งถ้อยคำ สามารถนำมาเรียงร้อยรับใช้เนื้อหาได้อย่างลงตัว แม้ว่าในบางบทดูเหมือนผู้เขียนจงใจ ‘เล่นคำ’ เล่นสัมผัสอักษร จนเนื้อหาอ่อนพลังไปบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นบทกวีสวยงาม เนื้อหาโดยรวมเป็นผลงานที่มีคุณค่า มีความคิดลึกซึ้ง      โดยผู้เขียนมีความปรารถนาอันแรงกล้าอยากให้เพื่อนมนุษย์มีความหวัง   มีกำลังใจ และดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข

เราอาจพ่ายถูกพรากไปจากฝัน                      คืนและวันเร่ไปไร้แหล่งหลัก

เหนื่อยและร้อนอ่อนล้าว้าเหว่นัก                                    แต่ความรักในใจไม่เคยล้า

ทางจะไกลเท่าไกลแค่ใจคิด                                              จิตกับจิตติดตามข้ามเขตหล้า    

ฟ้าจะห่างเท่าห่างระหว่างฟ้า                                           แต่ด้วยรักด้วยศรัทธาจะฝ่าทาง