“รองเท้าโลหะ” เป็นชีวิตของเด็กหนุ่มวัย ๑๕ ปีที่ประสบชะตากรรมพลิกชีวิตจากนักเรียนมัธยมศึกษา กลายเป็นลูกกำพร้าสูญเสียพ่อแม่ และขาทั้งสองข้างอย่างกะทันหันในคราวเดียวด้วยอุบัติเหตุรถยนต์  ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนานเกือบปี  จึงแข็งแรงและก้าวพ้นความบอบช้ำทางจิตใจ มีความเข้มแข็งที่จะอยู่ในโลกแห่งความจริงในสภาพของผู้พิการใช้ขาเทียม  และดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปที่บ้านเดิมของตน

เรื่องราวต่าง ๆ เป็นแบบสมจริงสลับจินตนาการของตัวละครและเรื่องในอดีตสลับกับปัจจุบัน  นำเสนอโดยการบรรยายของตัวละครเอก  การสนทนาและกิจกรรมระหว่างเขากับบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะน้องชายในจินตนาการ  ที่เกิดจากอาการป่วยทางจิตซึ่งเป็นผลจากความกระทบกระเทือนจิตใจจากการตายของน้องชายผู้เป็นที่รัก  ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุ

ผู้ประพันธ์มีความสามารถในการสร้างโครงเรื่องที่หนักและซับซ้อนให้ชวนติดตาม  ด้วยการสร้างมุมมองของตัวละครเอกต่อชีวิตในเชิงบวก  และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เมื่อเขากลับมาอยู่บ้านในสภาพ                  ผู้พิการโดยมีน้าให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น การให้กำลังใจเด็กในการแข่งกีฬา  การมอบรองเท้ากีฬาคู่พิเศษซึ่งเป็นสัญลักษณ์และเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง  ที่ซื้อไว้ก่อนเกิดอุบัติเหตุแก่ญาติผู้น้อง และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแม้ในเรื่องเล็กน้อย  ทำให้เข้าใจได้ว่าเขาได้ก้าวข้ามความสูญเสียมาสู่โลกแห่งความจริง และจะสามารถดำเนินชีวิตในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

นอกจากนี้ผู้ประพันธ์บรรยายสิ่งต่าง ๆ ละเอียดชัดเจนจนมองเห็นภาพ  บทสนทนาเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับตัวละคร  แทรกข้อคิด มีการเปรียบเทียบ และอารมณ์ขัน

คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ “รองเท้าโลหะ  ของ “จิระพนธ์  ขันชารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓