เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำในวัยเด็กที่น่ารัก เล่าถึงธรรมชาติและสังคมในชนบท การดำเนินเรื่องกระชับ นำเสนออย่างตรงไปตรงมา อ่านสนุก แทรกอารมณ์ขัน แต่ละตอน มีการเชื่อมโยงถึงกัน ภาษาที่ใช้สละสลวย อ่านแล้วเห็นภาพขัดเจน ภาพประกอบเป็นภาพเขียนสีสวยงาม มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การจัดรูปเล่มมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์