เป็นเรื่องชาวเล บางช่วงเป็นสารคดี แก่นเรื่องของการปรับวิถีชีวิตของคน ยอมตัดบางสิ่งที่คุ้นเคย เพื่อรับสิ่งใหม่ที่เข้ามา เนื้อเรื่องดี แฝงปรัชญาธรรมชาติ