เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง เสนอเรื่องราวของผู้คนและสังคมทั้งในชนบทและเมืองหลวง   ผู้แต่งบรรยายเหตุการณ์และตัวละครได้อย่างชัดเจน  ด้วยสำนวนภาษาสละสลวย  การดำเนินเรื่องชวนติดตาม สะท้อนแนวความคิดที่มีสาระเหมาะสมกับยุคสมัย   เรื่องสั้นบางเรื่องมีแนวคิดชัดเจน ลึกซึ้ง สะเทือนอารมณ์