เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นำเสนอชีวิตจริงของหญิงชาวนาสามัญผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการทำกินของครอบครัวอย่างทรหดอดทน และอย่างสันติ สะท้อนถึงความไม่ชอบธรรมของระบบราชการ การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของหญิงชาวบ้านคนหนึ่งและครอบครัวของเธอ การกดขี่เอาเปรียบของคนที่มีอำนาจมากกว่า ผู้เขียนเก็บรายละเอียดของชีวิต “ยาย” มาถ่ายทอดอย่างมีศิลปะอันทรงคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ และเกิดอรรถรสในการอ่านอย่างน่าสนใจ