ยายทองใบใจร้าย มีวิธีการและรูปแบบการเขียนแบบไทย ๆ อ่านสนุกพอสมควรและที่สำคัญเด่นกว่าฉบับอื่น มีสาระสอนใจเป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างคน 2 วัย คือ ยายทองใบและเด็กหญิงสร้อย เนื้อหาสอนเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ ความรักในศักดิ์ศรี และการไม่ตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหรือแค่เสียงเล่าลือ และแม้ว่าจะมีรูปแบบอนุรักษ์นิยายภาพแบบไทย ๆ แต่การใช้เส้นสีและจัดองค์ประกอบภาพ ตัวละครและฉากดูดีมีชีวิตชีวาเข้ากับยุคสมัย จุดด้อยคือ ยังไม่มีการนำเสนอเรื่องหรือรูปแบบที่นำสมัยหรือสร้างสรรค์โดดเด่นเร้าใจ หรือนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ของการสร้างงานนิยายภาพ