เนื้อเรื่องแฝงอารมณ์ขัน สนุกสนาน เสนอแนวคิดเรื่องการรักสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิดให้กับเยาวขน สอนให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเองไม่ใช่จากปาฏิหาริย์ เป็นการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา ภาพประกอบเหมาะสม