มันยากที่จะเป็นมลายู  เป็นหนังสือที่ปรับมาจากงานวิจัยปัญหาในภาคใต้ที่เปี่ยมล้นด้วยข้อมูลเชิงลึก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวด ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู แม้ปรับจากงานวิจัย แต่ผู้เขียนมีวิธีนำเสนอให้ชวนอ่าน ชวนติดตาม

หนังสือเรื่อง มันยากที่จะเป็นมลายู  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล เซเว่นบุ๊ค   อวอร์ด ประเภทสารคดี  ประจำปีพุทธศักราช 2560