มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับวังสระปทุมและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อเสด็จฯ มาประทับที่วังแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการรักษาต้นไม้เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเสาะหามาปลูกเพิ่มทั้งไม้ใบ ไม้ผลและไม้ดอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล นอกจากนี้ยังมีแปลงพืชผัก สวนสมุนไพร สวนครัว ซึ่งทรงทำเป็นตัวอย่างนำไปประกอบผลิตภัณฑ์อาหารสร้างรายได้อีกด้วย

ตัวละครสำคัญในการเล่าเรื่อง คือ เจ้าแมวเหมียว หนึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงในพระอุปถัมภ์              สัตว์อื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในวังก็มาช่วยกันเล่าเสริมด้วย ช่วยให้อ่านสนุก ชวนติดตาม ภาพประกอบสวยงาม ทั้งภาพถ่ายพระราชทานและภาพวาด