“มรณเวชกรรม”  เป็นหนังสือที่แนะนำพิเศษให้คนทั่วไปได้อ่าน   หนังสือเล่มนี้เขียนเป็นนวนิยาย  แต่ท้ายบทแต่ละบทจะมีข้อเขียนสั้น ๆ เชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ประกอบแก่ผู้อ่าน  “มรณเวชกรรม” เป็น         นวนิยายที่เล่าถึงการทำงานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ของคณะแพทย์  พยาบาล และบุคลากรในภาควิชา               มรณเวชศาสตร์ (Palliative Care)  ซึ่งเป็นการดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่เผชิญกับโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้  เป็นการดูแลแบบองค์รวมเพื่อป้องกันและรักษาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ     นวนิยายเล่มนี้มีรสของความบันเทิงครบถ้วนทั้งความโศกเศร้า ความระทึกขวัญ ความตลกขบขัน  ผู้อ่านจึงอ่านสนุกอ่านเพลินไปพร้อมกับได้ข้อคิดถึงการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  ทั้งผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด