ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นขนาดยาว 8 เรื่อง  ซึ่งสะท้อนภาพสังคมไทยในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยอกย้อนสับสนได้อย่างเด่นชัดและน่าสนใจ  ในเรื่องสั้นแต่ละเรื่อง ดูเสมือนว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความเลว ความถูกและความผิด ภาพจริงและภาพมายา  ล้วนถูกผู้เขียนลบเลือน     ทำให้ผู้อ่านต้องเพ่งพินิจและตีความที่แฝงอยู่ระหว่างบรรทัด ผู้เขียนใช้กลวิธีเล่าเรื่องที่หลากหลายมีชั้นเชิง  เช่น การผูกร้อยเรื่องราวผ่านบทสนทนาและพฤติกรรมที่ดูไร้สาระของตัวละคร  การนำเรื่องแต่งของตัวละครมาสอดสลับกับเรื่องเล่าของผู้เขียน  การใช้ภาพเหนือจริงซ้อนทับลงบนภาพจริง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความรู้สึกสมจริงและอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้อ่านด้วย

หนังสือรวมเรื่องสั้น ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2555