ฟันเฟืองมนุษย์  ของฐกฤต  ตั้งฐานตระกูล เป็นบทกวีที่ผู้เขียนอาศัยความถนัดจากทักษะงานอาชีพช่างซ่อมรถของตนมาเป็นมุมมองในการพินิจพิจารณาชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะชีวิตในสังคมคนกลางคืนอย่าง “เมืองพัทยา” สถานที่ที่ผู้เขียนอาศัยเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ นับเป็นความแปลกใหม่ของลีลาการครุ่นคิดพินิจนึกผ่านสายตา “ช่างซ่อมรถ” ที่เพียรพยายามกระทำหน้าที่ “ช่างสลักคำ” ด้วยความรักในบทกวี