พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง  วรรณกรรมเยาวชนสะท้อนสังคมชนบทอีสานสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวสนุกสนานแฝงสาระการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  และปัญหาในครอบครัว  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวัตถุนิยมที่แพร่อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี  และความขัดแย้งระหว่างเพื่อนของเยาวชนวัยรุ่น  ซึ่งในที่สุดก็คลี่คลายลงได้ด้วยความเข้าใจและมิตรภาพที่มีมายาวนาน

เรื่องราวต่าง ๆ ได้นำเสนอในสังคมหมู่บ้านเกษตรกรรม  โดยมีครอบครัวของ ‘พ่อมหา’ อดีตนักเทศน์รูปงามเสียงไพเราะที่ลาสิกขามาสร้างครอบครัวกับสาวหางเครื่องลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน และมีบุตรหญิงและ            ชายวัยรุ่น เป็นศูนย์กลางของเรื่อง ครอบครัวนี้เป็นเสมือนตัวแทนครอบครัวเกษตรกรสมัยใหม่ฐานะ           ปานกลาง  สมาชิกในครอบครัวมีอิสระในการดำเนินชีวิตตามสมควรและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

พ่อมหาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความรู้  ขยัน อดทน รักครอบครัว และมีคุณธรรม  ในขณะที่ภรรยาสาวสวยอดีตหางเครื่องวงหมอลำซิ่งผู้เป็นแม่บ้านยังรักเสียงเพลงและการแสดง และมุ่งมั่นให้ลูกสาวก้าวหน้าบนเส้นทางนักร้อง  ส่วนลูกสาววัยรุ่น นักร้องประจำวงดนตรีของโรงเรียน ผู้มีพร้อมทั้งสติปัญญา  รูปโฉม และความสามารถในการร้องเพลงและการแสดง  และยังรักการเรียน ก็มุ่งหวังอนาคตเป็นนักร้องลูกทุ่งดัง จึงเข้าประกวดร้องเพลงในงานประจำปีของจังหวัด  จนเป็นที่มาของความขัดแย้งกับเพื่อนสนิทที่เป็นลูกสาวของเพื่อนมารดา ซึ่งกลายมาเป็นคู่แข่ง  จนเกือบจะเสียมิตรภาพ  แต่ในที่สุดด้วยความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมานานของทุกคนในชุมชน  ปัญหาต่าง ๆ ก็คลี่คลายลงด้วยดี

ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวด้วยสำนวนภาษาเรียบง่าย สละสลวย  สร้างตัวละครให้มีความสมจริงทั้งบทบาทและบทสนทนา  สอดแทรกข้อคิดและคุณธรรมไว้ในเนื้อเรื่องอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการจึงมีมติให้หนังสือเรื่อง พ่อมหา  แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง ของ โชติ  ศรีสุวรรณ สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2562