“พิชิตโควิดด้วยจิตกวี”  รวมงานร้อยกรองของ ด.ญ.รินรัก แซ่โค้ว ยุวกวีที่มีมานะมุ่งมั่นเรียงร้อยสร้อยอักษรอันงดงามออกมาเป็นงานประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑ เนื้อหาสาระกล่าวถึงสภาพเหตุการณ์ ข่าวสาร ในช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังระบาดหนักทั่วโลก  เป็นงานเขียนบริสุทธิ์ที่พรั่งพรูออกมาจากพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เขียน  สำนวนภาษา  เรียบง่ายเหมาะสมกับวัย  เช่น “ไข้หวัดโคโรน่า  อยากบอกว่าน่ากลัวจัง  แค่หนูนั้นได้ฟัง  เป็นข่าวดังที่โหดร้าย”    “หน้ากากอนามัย  ฉันสงสัยเป็นนักหนา  ทำไมมีราคา แพงนักหนักหนาแพงเกินไป  หรือผ้าทำจากทอง  ฉันก็มองอย่างสงสัย  ดูแล้วก็ไม่ใช่ แล้วทำไมขายแพงจัง”    “หมอคือเทวดา  นางฟ้าคือพยาบาล พวกเราควรสงสาร  พยาบาลและคุณหมอ”

พลังการเขียนด้วยใจรักงานวรรณศิลป์ของเด็กหญิงวัยแปดขวบที่กำลังมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง  นับเป็นการเริ่มต้นภาษากวีที่ซื่อใส รอวันบ่มเพาะประสบการณ์ต่อไป  ผู้เขียนตั้งใจเขียนตามความรู้สึกของตนได้อย่างมีลีลา  ความหมายแจ่มแจ้งชัดเจน  นับเป็นงานสร้างสรรค์ที่น่าชื่นชม

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติมอบเกียรติบัตรรางวัลเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ ด.ญ.รินรัก  แซ่โค้ว ผู้เขียน  “พิชิตโควิดด้วยจิตกวี” เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจแก่เยาวชนต้นแบบการสืบสานขนบวรรณศิลป์ของไทย