เป็นเรื่องน่ารัก มีความเป็นชีวิต เขียนได้สนุก เนื้อหาชวนติดตาม ตื่นเต้นเป็นระยะ
มีปรัชญาแฝง แก่นเรื่องสอนให้เห็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ คนจะสมบูรณ์แบบได้ไม่ไข่ขึ้นกับความเก่ง ความฉลาดเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนอื่นประกอบด้วย