เป็นหนังสือการ์ตูนที่มีรูปแบบลายเส้นสวยงามตามสมัยนิยม นำเรื่องราวของผีเทศกาลจากหลาย ๆ ประเทศมาถ่ายทอดได้ดี สนุก และมีจินตนาการ แม้จะเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธา ซึ่งผูกพันเกี่ยวข้องกับศาสนา และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมผลงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมประเพณี

ผู้เขียน ผีเทศกาลใช้เรื่องเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วมาเป็นพื้นฐาน มาสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการเฉพาะตัว  เล่าเรื่องด้วยภาพและคำได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ บุคลิกและลักษณะของตัวละครทุกตัวเป็นไปอย่างสมจริง และปรากฏตามที่สิรินมองเห็น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผีเทศกาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปีพุทธศักราช 2561