เป็นสารคดีบันทึกประสบการณ์จริงของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ในป่า และนำเรื่องราวมาถ่ายทอดได้อย่างมีชีวิตชีวา มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดพลังแห่งความเสียสละเพื่อส่วนรวม นำเสนอถึงสำนึกเคารพธรรมชาติ ความงดงามของการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเต็มเปี่ยมด้วยข้อมูลความรู้และอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการใช้ภาษาสำนวนที่เรียบง่าย งดงาม สื่อตรง ๆ จากความจริงใจในการทำงาน จึงทำให้ผู้อ่านรู้สึกซาบซึ้งไปตามความรู้สึกของผู้เขียน กับความปรารถนาจะให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกผู้คนและสรรพชีวิต