ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย  ของ การียา ยูโซ๊ะ รวมบทกวีจำนวน 18 สำนวน นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของพลเมืองชายขอบในดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ผ่านเสียงของเยาวชนในพื้นที่ ประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเผชิญความรุนแรง โรงเรียนถูกเผา ความหวาดระแวงที่ผู้ใหญ่ห่วงใยลูกหลานว่าจะถูกชักจูงให้ใช้ความรุนแรง การทุจริตงบประมาณการพัฒนาของเจ้าหน้าที่บางคนทำให้การพัฒนากลายเป็นผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแพะ แม้จะต้องวนเวียนอยู่กับบรรยากาศความรุนแรง ชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ผู้แต่งก็ยังสื่อผ่านเสียงของเด็กน้อยในพื้นที่ว่ายังคงมีความหวังว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้

ด้านศิลปะการประพันธ์ใช้กลอนสุภาพเป็นส่วนใหญ่ บางสำนวนมีลีลาการใช้คำที่คมคาย เข้มข้น กระชับชวนอ่าน

          “เช่นไรก็เช่นนั้น                               เช่นที่ว่ากันอย่างนั้นแหละ

          เช่นชี้แพะบอกแพะก็เป็นแพะ                เช่นนั้นอย่าเยอะแยะเป็นแกะไป”

ดังนั้น ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย ของ การียา ยูโซ๊ะ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562