ประโยคสัญลักษณ์ เป็นหนังสือบอกเล่าเรื่องราว ความรัก การแสดงออกของวัยรุ่นที่ปราศจากความรุนแรง  และสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

สะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความฝัน ของวัยรุ่น ที่ประสบทั้งความสมหวังและความผิดหวัง  ชี้แนะให้รู้จักการควบคุมตนเองอย่างมีสติ ไม่เลือกใช้ความรุนแรง เป็นวิธีที่ผู้คนในปัจจุบันควรเลือกใช้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่คาดไม่ถึง

ดำเนินเรื่องโดยใช้ภาพประกอบคำบรรยายสั้น ๆ  ภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียบง่ายแต่แฝงด้วยลีลาท่าทางที่บ่งบอกถึงทักษะ ความรู้ และจินตนาการ สื่อสารให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของเรื่องได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ ประโยคสัญลักษณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทการ์ตูน ประจำปีพุทธศักราช 2562