“บ่ายหอยทาก” ของมหรรณพโฉมเฉลา เป็นหนังสือรามเรื่องสั้น จำนวน ๑oได้แก่ เลื่อนลอย, ตัวละคร, ตากับหลาน, บ่ายหอยทาก, ปากสีแดงเพลิง, แม่ม่ายไปตลาต,ในราตรี, โรค่า, หญิงสาวผู้นำความเศร้าโศกอันอ่อนหวานมาสู่ประเทศ และหมู่มิตรแมลงสาบผู้เขียนนำเสนอเรื่องราวอย่างมีอรรถรส ด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบ “เหมือนจริง”
ผสมผสานกับแบบ “เหนือจริง”โดยมุ่งสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตคนไทยร่วมสมัยอันวกวนสับสนว่า พวกเรากำลังถูกสังคมบริโภคนิยม ซึ่งเป็นศัตรูที่ลื่นไหลและซับซ้อน กลืนกินและทำลายล้างอยู่ทุกขณะ ส่งผลให้ผู้คนไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง ดำเนินชีวิตอย่างไร้สาระและปราศจากจุดหมาย ชีวิตคนไทยร่วมสมัยคือภาพลวงตาที่ขาดจิตวิญญาณสังคมไทยร่วมสมัยสูญเสียความสมดุลโดยสิ้นเชิง งานเขียนชุดนี้นอกจากจะทำให้ผู้อ่านสำเริงอารมณ์แล้ว ยังทำให้รู้จักและเข้าใจในชีวิตคนไทยยและสังคมไทยร่วมสมัยดีขึ้นอีกด้วย