หนังสือนิยายภาพเรื่อง “บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน” นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จากการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยจินตนาการ การสร้างตัวละครจากบทประพันธ์ได้เหมาะสม เล่าเรื่องด้วยภาพได้อย่างลื่นไหลสนุกสนานเร้าใจ การจัดภาพ วางองค์ประกอบและลงสีได้สวยงาม เป็นนิยายภาพที่สร้างบรรยากาศและอารมณ์ได้หลากหลาย เนื้อเรื่องแสดงให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวอีกมุมหนึ่งของสังคม คือสังคมของคนและสุนัขและสังคมของสุนัขกับสุนัขด้วยกัน เนื้อเรื่องจะเล่าถึงความผันผวนของเหตุการณ์จากสภาวะจิตของคนและสุนัข ในเรื่องสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่คนทำกับสุนัขและคนด้วยกัน ซึ่งมีทั้งแง่โหดร้ายและแง่ความเอื้ออาทร ความรัก และคุณธรรม ระหว่างคนกับคนและคนกับสุนัข

เนื้อเรื่องของนิยายภาพเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและให้หัวใจกับสุนัขที่เป็น “หมาไร้บ้าน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมอยู่ในเวลานี้

          ผู้ประพันธ์ได้สมมุติให้เรื่องนี้เป็นบันบันทึกประสบการณ์ชีวิตของสุนัขที่ชื่อ “ซีเปีย” ที่ครั้งหนึ่งได้พลัดพรากจากแม่และถูกคนเลี้ยงทอดทิ้งให้กลายเป็น “หมาไร้บ้าน” ต้องผจญกับความยากลำบากในเบื้องต้นของชีวิต แม้ชีวิตช่วงหลังจะมีผู้อุปการะเลี้ยงดู แต่ซีเปียก็ต้องผจญภัยกับปัญหาทั้งจากคนและสุนัขรอบๆ ตัวของมันเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน แนวผจญภัย  โลดโผนบวกกับเรื่องชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตา

อ่านแล้วเพลิดเพลินให้ความรู้สึกและแง่คิด

ในบางช่วงบางตอนการกระทำของคนก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของสุนัขและในทางกลับกันพฤติกรรมและการกระทำของสุนัขก็มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เช่นกัน

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการมีเมตตา และรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์และส่งผลต่อชีวิตคนในสังคมด้วย

คณะกรรมการลงมติเอกฉันท์ให้หนังสือเรื่อง “บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน” ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้