บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของ  องค์ บรรจุน โดยผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของชาติพันธุ์  ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติอื่น ๆ ในอาเซียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน  หลายเรื่องทำให้เห็นผลกระทบของภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของยุคสมัย  จนก่อให้เกิดปัญหาขึ้น และที่สำคัญภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นกับชาวมอญ  ยังกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยได้ฉุกคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

เรื่องสั้นชุดนี้ นอกจากจะมีความเป็นเอกภาพในเนื้อหาตลอดทั้งเล่มแล้ว  ยังเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของความเป็นอาเซียน และการไหลบ่าของชนชาติในประเทศแถบนี้  โดยผ่านชั้นเชิงการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ ทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสกลิ่นอายและเห็นภาพทั้งด้านมืดด้านสว่างอย่างชัดเจน

หนังสือรวมเรื่องสั้น  บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2560