เรื่องราวของน้ำตาแม่มดเกิดขึ้นในจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ตำนานที่เล่าสืบต่อกันถึงน้ำตาแม่มด ทำให้เอสและมินต์ได้พบกับความจริงบางอย่างของคุณนายวัลย์ซึ่งเป็นคุณป้าของมารีญ่าเพื่อนเก่าสมัยประถม           ของเอส วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีวิธีคิดอันเนื่องมาจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน   ทำให้เยาวชนได้ตระหนักและเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ความตายก็ทำให้เรารู้จักชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า