นี่คือสิ่งสำคัญ เป็นนวนิยายตลกร้ายเสียดสีทุนนิยมสมัยใหม่ ภานุมาศ ทองธนากุล  ชี้ให้เห็นทุนนิยมแบบผูกขาด ทุนนิยมแบบขายตรง และทุนนิยมข้ามชาติ ระบบทุนนิยมเข้าครอบงำชีวิตมนุษย์ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค อุปโภค หรือแม้แต่สุขภาพ ผู้เขียนพาผู้อ่านไปพบกับ “วินัย” มนุษย์เงินเดือนผู้มีชีวิตอย่างซังกะตาย แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์เหลือเชื่อแสนมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเขาทีละเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องล้วนนำไปสู่จุดที่วินัยอาจถึงทางตัน ท้ายที่สุดเขาก็กลับพลิกผันจนสามารถอยู่กับสังคมทุนนิยมได้

จุดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การผูกเรื่องที่ซ่อนทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory)                        ไว้เบื้องหลังและยั่วล้อสังคมบริโภคด้วยจินตนาการอันน่าทึ่ง  ไปจนถึงลีลาการใช้ภาษาที่เจือไปด้วย                 อารมณ์ขัน และกระตุ้นให้คิดไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่ชื่อเรื่องที่จงใจใช้คำพ้องเสียง “นี่คือสิ่งสำคัญ” เล่นความหมายให้พลิกผันจาก “หนี้คือสิ่งสำคัญ”  การตั้งชื่อตัวละครและสถานที่ต่าง ๆ ให้ล้อกับชื่อที่ปรากฏในสังคม ตลอดจนการเสียดเย้ยสังคมอย่างสนุกสนาน ทั้งหมดนำไปสู่คำตอบว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่การรู้เท่าทันระบบทุนนิยม

คณะกรรมการจึงมีมติให้นวนิยายเรื่องนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช 2561