นิราศนรกานต์และเรื่องอื่น ๆ เป็นรวมบทกวี   ที่นำตำนานรักแม่นาคพระโขนงมาเล่าในรูปแบบนิราศด้วยมุมมองใหม่ มีความร่วมสมัย ใช้เส้นทางโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีแพรกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ มายังสถานีพระโขนงซึ่งเป็นต้นเรื่องของตำนาน ในชื่อ “นิราศพระโขนง” กับการล่องเรือตามขนบนิราศโบราณผ่านเส้นทางปัจจุบัน เพื่อย้อนรำลึกถึงอดีตความรักข้ามภพภูมิใน “นิราศนรกานต์” ด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ที่ชวนอ่านชวนติดตาม เนื้อหาในเล่มนอกจากนิราศขนาดสั้น 2 เรื่องหลักดังกล่าวแล้ว            ยังประกอบไปด้วยบทกวีสั้น ๆ อีก 6 สำนวน