เป็นกวีนิพนธ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ให้ภาพงดงามตลอดทั้งเล่ม สำน
แสดงสัจธรรม ให้ข้อคิด ฉันทลักษณ์มีทั้งกลอน โคลงสี่สุภาพ กาพย์สุรางคนางค์