หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของท้องถิ่นในชนบทภาคอีสานมีแนวเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของผู้คนและสังคมในชนบทสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความขัดแย้งอันเกิดจากการปะทะระหว่างค่านิยมเก่าและใหม่
เล่าเรื่องด้วยท่วงทำนองเรียบง่าย จริงใจ และมีลีลาการใช้ภาษาเฉพาะตัว