นำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นเปรียบเทียบการที่กว่าจะได้พูดจารู้จักใกล้ชิดคนที่ถูกใจ มีความรู้สึกในอารมณ์เหมือนนักประดานํ้าที่กำลังดำนํ้าลึก     อึดอัด มืดทึบ หายใจไม่สะดวก แต่มีความหวังเหมือนแสงจากแมงกะพรุนใต้ทะเลลึก อ่านแล้วเพลิดเพลินและชื่นชมในวิธีคิดแบบฝัน ๆ ของผู้วาด