ผู้เขียนนำเสนอแก่นของธรรมะในประสบการณ์ธรรมดา ๆ มีตัวอย่างประกอบลีลาการเขียน สนุกสนาน จูงใจให้วัยรุ่นอ่านได้เป็นอย่างด