กวีนิพนธ์ชุด ธรรมชาติของหัวใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นงานประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์ในรูปแบบกลอนแปด จำนวน 44 บทเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสัมผัสรับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่เนื้อหา ผู้เขียนได้หยิบยกเอาเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปมาเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตมนุษย์อย่างกลมกลืน  ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงมิตรภาพ ความงาม ความรัก ความหวัง กำลังใจและมีน้ำใจต่อกัน

ด้านรูปแบบ ผู้เขียนมีความช่ำชองในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควร  มีความแม่นยำในลีลา จังหวะของบทกวี รวมทั้งมีการเล่นคำ เล่นกับภาษาได้อย่างลงตัว อย่างเช่นใช้คำซ้ำเพื่อย้ำความหนักแน่นและเกิดอรรถรส ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่ง ดังนั้น เมื่อผสมผสานกับเนื้อหา “ธรรมชาติของหัวใจ” จึงค่อนข้างมีพลัง และทำให้ผู้อ่านได้ซึมซับได้เห็นว่า ธรรมชาติกับมนุษย์-ธรรมชาติกับหัวใจ มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นยากที่จะแยกออกจากกัน  โดยเฉพาะมนุษย์ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่อาจอยู่บนโลกใบนี้ได้เลย

ดังนั้น  กวีนิพนธ์ชุด ธรรมชาติของหัวใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560