ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล ของ นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๓ เรื่อง ที่นำชีวิตของผู้คนในสังคมธรรมดาที่อยู่รายรอบตัวเรา ผ่านสายตาของผู้เขียน โดยเล่าเรื่องอย่างง่าย ๆ แต่สร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียนใช้ภาษาที่ราบรื่น งดงาม และกลมกลืนกับเนื้อเรื่องที่มีลักษณะแปลกใหม่ เน้นความเคลื่อนไหวของตัวละคร ทั้งยังบรรยายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีชีวิตชีวาน่าติดตาม

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล ของ นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖